top of page
lejupielāde (2).png

MĀJDZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJA

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJU VALSTS VIENOTĀ DZĪVNIEKU REĢISTRA DATUBĀZĒ VEIC TIKAI PRAKTIZĒJOŠS VETERINĀRĀRSTS

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu  (mikročipu). Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu (mikročipē) un mājas (istabas) lolojumdzīvnieka pasi var izsniegt tikai praktizējošs veterinārārsts.

Obligātā suņu reģistrācija
 • Līdz 2017. gada 1. janvārim visiem suņiem jābūt implantētai mikroshēmai (apzīmētiem) un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā - Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē
   

 • Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim
   

 • Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017.gada 1.janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2017.gada 1. janvārim
   

 • Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku
 1. Reģistrācijas veidlapa Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa.
   

 2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai elektroniskā identifikācijas karte).
   

 3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
   

  Jūsu dzīvnieka reģistrāciju var pārbaudīt, ieejot LDC Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē: www.ldc.gov.lv

2012.gada 28.aprīlī tika pieņemti grozījumi MK Noteikumos Nr.266, kuri nosaka sekojošo:
 • ”..33.1 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, kas pavairo tam piederošos suņus, kaķus vai mājas (istabas) seskus un atsavina to pēcnācējus:

 • 33.1 1. nodrošina, ka šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir ierakstīti Latvijā reģistrētas šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas ciltsgrāmatā;

 • 33.1 2. nodrošina, ka mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē ir izdarīta atzīme par mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanu;

 • 33.1 3. ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā un saņēmis apmācību apliecinošu dokumentu vai tam ir atbilstoša izglītība veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas jomā. Ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks ir juridiska persona, vismaz viens tās darbinieks ir apmācīts vai ieguvis izglītību atbilstoši šajā apakšpunktā minētajām prasībām; (Šim punktam pārejas periods līdz 31.decembrim 2012.)

 • 33.1 4. nodrošina, ka sunim, kaķim un mājas (istabas) seskam gada laikā nav vairāk kā viens mazuļu metiens, un mājas (istabas) dzīvnieku un tā pēcnācējus tur atbilstoši labturības prasībām.”

 • Tas nozīmē, ka dāvināt, pārdot, atdot kucēnus un kaķēnus, vai mazos seskus var tikai tāda persona, kuras suns, kaķis, vai sesks ir čipēts un reģistrēts LDC datu bāzē.

bottom of page