top of page
Doctor Using Digital Tablet

PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Klīnikā „Ami's” apmeklētājus, kuri nav iepriekš saskaņojuši ārsta apmeklējuma laiku un pieteikuši vizīti, pieņem vispārējā rindas kārtībā.

Ārpus rindas tiek apkalpoti tie dzīvnieki, kas klīnikā ievesti veselībai un dzīvībai bīstamā stāvoklī un kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība vai steidzama ķirurģiskā operācija.

(A) Amis branding (8).png
"Amis" veterinārā klīnika Rīgā pieņemšana

Pirmreizējā dzīvnieka apskate 

Pirmreizējā dzīvnieka apskate notiek saimnieka klātbūtnē. 

Pēc veterinārārsta pieprasījuma dzīvnieku īpašniekiem var tikt lūgts uzrādīt veterināro pasi, kurā atzīmētas ikgadējās vakcinācijas pret trakumsērgu.

Visiem dzīvniekiem, kuri uzturas klīnikā, jābūt pie īsas pavadas vai jāatrodas speciāli dzīvnieku pārvietošanai paredzētos konteineros, lai ierobežotu iespēju dzīvniekiem nonākt kontaktā vienam ar otru.

Ja suns ir agresīvs, tam nepieciešam uzpurnis (personāla, citu klīnikas dzīvnieku un paša saimnieka drošībai).

Klīnikā dzīvniekiem veic klīnisko diagnostiku un citus diagnostiskus izmeklējumus un laboratoriskās analīzes. Slimības laikā, lai novērotu organisma stāvokļa izmaiņas, var tikt nozīmēti arī atkārtoti izmeklējumi.

"Amis" veterinārā klīnika Rīgā izmeklējumi

Tikai saskaņoti izmeklējumi

Veterinārā klīnika "Ami's" garantē, ka dzīvniekam netiks veikti izmeklējumi vai procedūras, kas konkrētā situācijā nav nepieciešamas!
Pirms vispārējās anestēzijas veterinārārsts dzīvnieka īpašnieku informē par procedūras iespējamiem riskiem, kā arī īpašnieks ar parakstu apliecina, ka viņš piekrīt šai procedūrai. Tas pats attiecas uz jebkuru ķirurģisku iejaukšanos.

"Amis" veterinārā klīnika Rīgā ķirurģija

Ķirurģiskas operācijas

Ambulatorās ārstēšanās laikā mājdzīvnieka īpašniekam nepieciešams ievērot un sekot ārsta norādījumiem, neaizmirst laikus dzīvniekam dot ārsta nozīmētos medikamentus un ievērot ārsta ieteikto režīmu.

Jāņem vērā, ka daudzu hronisku slimību gadījumā ārstēšanās kurss var būt laikietilpīgs vai pat visa dzīvnieka mūža garumā.

bottom of page